Demonstration mot nedläggningshotat äldreboende

Under lördagen hölls en demonstration i protest mot planerna att lägga ner Björkgårdens äldreboende i Mariestad. -Vi vill bo kvar, säger 89-åriga Gurli Östberg, boende på Björkgården och en av arrangörerna bakom demonstrationen.
Manifestationen lockade ett hundratal personer till Nya Torget, bland annat det socialdemokratiska oppositionsrådet Ulla Göthager som gav löftet att göra allt för att rädda Björkgården kvar. Det är den politiska majoriteten i Mariestad som vill att Björkgården avvecklas inom en tvåårsperiod, eftersom man vill minska antalet äldreomsorgsplatser i kommunen. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i frågan i november.