Nya naturreservat upprör markägarna

Staten planerar ett stort antal nya naturvårdsreservat, många av dem i Västra Götaland. Men många av de nya naturreservaten är på privatägd mark och markägarna är upprörda. -Reservatsbildning är till nackdel för miljön, säger Stefan Eriksson, skogsägare i Töreboda där Myrhulta mosse planeras att bli ett naturreservat.
Markområdet vid Myrhulta Mosse i Töreboda är 1300 hektar stort, delvis ren myrmark men det finns också stora skogsarealer som kommer att reservatstämplas, vilket innebär att skogsägarna mister kontrollen. Markägaren Stefan Eriksson menar att det blir svårt för de små markägarna att klara av att ta hand om skötseln naturreservaten, samtidigt som det blir svårt för dem att få lönsamhet ifall de inte får bruka sina marker. Stefan Eriksson upplever att han blir omyndigförklarat i och med att han mister kontrollen av sin mark.