Lurö i Vänern blir utan underhåll

Skogsvårdsstyrelsen kommer inte längre att underhålla marken på Lurö i Vänern. Orsaken är att regeringen drar ner på bidragen till sysselsättning av den personal, som tidigare skött området. Diskussioner pågår om vem som ska ansvara för Lurö i framtiden.