Chans till nollresultat för sjukvården i regionen

De besparingar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är på väg att ge resultat. Enligt de styrande socialdemokraterna, centern och folkpartiet har regionen chans att nå ett nollresultat i ekonomin till årsskiftet.
Det var delårsbokslutet för årets första åtta månader, som i går presenterades i ett pressmeddelande från de tre styrande partierna i regionen. Enligt regionstyrelsens ordförande, Roland Andersson, har bland annat kostnaderna för läkemedel och bemanningsföretag minskat. Men han säger också att det finns verksamheter som fortfarande inte klarar att hålla budget. Främst handlar det om Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.