Bönder vill till Falköping efter sänkt mjölkpris

Efter att mjölkjätten Arla Foods sänkt betalningen till mjölkbönderna har lilla Falköpings Mejeri fått samtal från hundratals bönder som vill byta mejeri.
Falköpings Mejeri betalar ett högre pris för mjölken. En del av de bönder som ringt till mejeriet har erbjudit sig att själva betala mjölktransporterna. Men mejeriets VD, Thomas Andersson, har gjort bönderna besvikna. - Vi har inga planer på att utöka antalet leverantörer, säger han till Falköpings Tidning.