Inget förbud för minkuppfödningen i Sverige

Minkfarmerna i bland annat Skara kommun får en nådatid tills vidare. Utredaren Eva Eriksson från Tidaholm föreslår inget förbud i den pälsdjursutredning, som hon i dag lämnat till jordbruksministern Ann-Christine Nykvist. Men hon betonar att djurens förhållanden måste förbättras fram till år 2010 - annars bör minknäringen läggas ner.
Minkuppfödarna slipper inte undan kritik i den utredning, som i dag lämnas till regeringen. Bland annat skriver Eva Eriksson, att minkarna i burarna utvecklar ett stereotypt beteende för att bemästra stress - och att burmiljön inte erbjuder tillräcklig stimulans. Därför föreslår hon att pälsdjursnäringen bör en kort tid på sig att förbättra förhållandena för minkarna. Utredaren bedömmer också, att en avveckling av pälsdjursnäringen får långtgående ekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser.