Cementa vill elda rötslam vid fabriken i Skövde

Cementtillverkaren Cementa vill göra försök med att elda med torkat rötslam vid fabriken i Skövde. En ansökan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten. Avsikten är att ersätta kolbränsle med rötslam som biobränsle.
En stor del av det rötslam som produceras på de svenska reningsverken används inte som gödningsmedel. Istället läggs det på soptipparna runt om i landet. Cementa vill undersöka om förbränning av det torkade rötslammet kan vara en bra lösning. Det ska i så fall användas som bränsle vid fabrikerna i Skövde, Degerhamn och Slite.