Konsult vill ha en kommunchef i Gullspång igen

Gullspång är enda kommunen i Skaraborg, som inte har en kommunchef. En inkallad konsult vill nu att kommunen anställer en kommunchef. - Jag tror det kan innebära vissa svårigheter att få hit nån, säger kommunalrådet Leif Palmdahl i Gullspång.
Kommunen i norra Skaraborg har saknat en kommunchef sedan förre kommunchefen Arne Andersson blev långtidssjukskriven för fem år sedan. På grund av de ekonomiska problemen i Gullspång har ingen ny anställts. Jobbet har istället delats mellan fyra personer. En konsult har utvärderat organisationen och kommit fram till att en ny kommunchef ska anställas. Den politiska oppositionen anser också att ansvarsfördelningen blivit oklar utan kommunchef. - Inga politiska beslut är fattade ännu om att organisationen ska ändras, säger Leif Palmdahl. Om ett par veckor ska kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till frågan. Därefter fattar kommunfullmäktige slutgiltigt beslut.