Samarbete fångar upp psykpatienter i Skaraborg

Psykiatrin, kommunerna och primärvården samarbetar mer och på så sätt har psykvården förbättrats i Skaraborg.
- Vi såg att det fanns en risk att patienter hamnade mellan stolarna och bestämde oss för att försöka förhindra det, säger Arne Åhlin, divisionschef för psykiatrin vid Skaraborgs Sjukhus.
Alla Skaraborgs 15 kommuner är med i samarbetet som bland annat går ut på att eliminera de samarbetsproblem som annars är vanliga i psykvården och som ofta nämns som orsak när psykiatrin inte fungerar. Samarbetet har också enligt Arne Åhlin gjort att psykvården haft lättare att uppfylla lagändringen från i somras som kräver att landsting och kommuner tydligare preciserar vem som är ansvarig för vad efter att patienten skrivits ut.