Branden på behandlingshemmet utreds

Tisdagens anlagda brand på ett behandlingshemmet Eriksdahl i Värsås, där två intagna tonårsflickor kunde ha bränt sig själva inne, ska nu utredas av det ansvariga vårdbolaget Gryning Vård AB.
Bolagets vd Marianne Forslund betonar att vården som bedrivs i Värsås ger de intagna en viss frihet. De intagna har rätt att vara inne på sina rum och övervakas inte hela tiden: - Vårt ansvar ligger i att vara uppmärksamma och beredda som möjligt. I det här fallet har personalen uppmärksammat att de båda flickorna låst in sig i ett rum, personalen har anat oråd och ringt polisen. Vårt ansvar är uppfyllt här tycker jag, säger Marianne Forslund. Rent allmänt har kraven skärpts på senare år för att möta den alltmer komplicerade problembild som många ungdomar har. Ibland inträffar våldssitutioner och bränder förekommer, men det är en mycket liten del av de intagna ungdomarna som går så långt som de här två flickorna gjorde. Tonårsflickorna är tillfälligt flyttade från Eriksdahl. - Vad finns det för alternativ för de båda? -Jag kan inte kommentera det här fallet men generellt när sånt här händer så kan det handla om barn- och ungdomspsykiatri eller någon av de slutna instutitioner som Statens institutitionsstyrelse (SiS) driver, säger Marianne Forslund.