Befäl på T2 hotade soldat med kniv

En värnpliktig använde inte gradenbeteckningen när han tilltalade ett av sina befäl. Då tappade ett annat befäl humöret och hotade honom med kniv.
- Helt oacceptabelt. Han ska avskedas, säger regementschefen, överste Jan Persson, till Sveriges Radio Skaraborg.
Det var i samband med en uppställning för visitation som löjtnanten gjorde utfallen med blank kniv. Den värnpliktige använde gradbeteckningen. När han tillrättavisades dog löjtnanten kniv och riktade den två gånger mot vapenrocken på den värnpliktige. Överste Jan Persson har anmält händelsen till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Översten vill att löjtnanten avskedas: - Jag anser att kniv är ett vapen och det är helt oacceptabelt att resa vapen mot en värnpliktig. Som arbetsledare kan man inte hota sina medarbetare. Det skapar inte företroende, säger Jan Persson. Ärendet har utretts av förbandets rättsofficer. Löjtnaten har omplacerats efter händelsen och arbetar inte längre med utbildning av värnpliktiga. Försvarets personalansvarsnämnd kommer att ta upp fallet vid sitt nästa möte. Då avgörs det om han avskedas eller ej.