Läs- och skrivstation hotas av brist på pengar

En läs- och skrivstation för synskadade och dyslektiker startade i september på biblioteket i Falköping.Redan efter jul riskerar dock stationen stå utan teknisk handledare eftersom det fattas pengar.
Utrustning för hundratusen kronor köptes in till läs- och skrivstudion, men pengarna till teknisk handledare börjar ta slut och efter jul kan den tjänsten försvinna. Utrustningen är ganska avancerad och för en synskadad person kan det bli svårt att använda studion utan handledning, säger Ann-Kristin Hermansson på biblioteket i Falköping Inom flera nämnder i kommunen diskuteras nu möjligheten att hjälpas åt med att ta fram pengar till tjänsten som teknisk handledare.