Fortfarande dåligt dricksvatten i Mullsjö

Vattnet från Mullsjö kommuns vattentäkt fortsätter att vara missfärgat och lukta illa - trots de insatser som kommunen gjort för att förbättra vattenkvaliteten.
Det är politikern Stefan Lindkvist (Mullsjös framtid), som påtalar problemen i en fråga till kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö. Stefan Lindkvist undrar om förbättringarna varit otillräckliga eller felaktiga. Han frågar dessutom om det finns några initiativ för att förbättra vattnet i Mullsjö. Stefan Lindkvist sitter i kommunfullmäktige i Mullsjö.