Skattesmäll efter Skövdes 600-årsjubileum

Det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder drabbas av en skattesmäll på flera miljoner kronor. Länsrätten underkänner nämligen de avdrag, som bolaget velat göra i samband med sponsringen av Skövdes 600-årsjubileum.
Under fyra år (med början 1999) har det kommunalägda Skövdebostäder sponsrat den egna kommunen med åtta miljoner kronor. För pengarna har bolaget fått bland annat reklamskyltar i den nybyggda Arenan. De har också fått hyra Arenan gratis vid tre tillfällen. Istället för sponsring vill Skattemyndigheten kalla de åtta miljonerna för en gåva från bostadsbolaget till kommunen. Gåvor är skattepliktiga. Skattemyndighetens beslut överklagades till Länsrätten, som underkänner avdragen för sponsring. Skövdebostäder får nu inte tillbaka de 1,9 miljoner om året, som bolaget velat ha.