HD prövar fallet med bespottad Skövdepolis

Högsta domstolen (HD) har beslutat att pröva ärendet med den polisman i Skövde, som blev bespottad av en 22-årig Skövdebo som greps för misshandel.
För tredje gången ska det avgöras om en polisman ska få skadestånd för att han utsatts för en spottloska. Enligt tingsrättens dom hade polismannen inte rätt till skadestånd, men den högre rättsliga instansen -hovrätten - ansåg däremot att 500 kronor var en rimlig ersättning. Nu ska HD pröva fallet igen, skriver Skaraborgs Allehanda (SLA).