300 jobb bort på Scan

Scan lägger ner stora delar av slakten i Skara och runt 300 jobb försvinner från Skara. All slakt av nöt och lamm flyttas till andra slakterier, liksom hälften av grisslakten.

Slakten av nöt och lamm flyttas från Skara till Linköping, medan hälften av grisslakten flyttas till Kristianstad. Förändringarna berör 300 av de 820 anställda vid Scan i Skara. Personalen har informerats under morgonen och förhandlingar med facken har inletts.

– Reaktionerna är allt från att folk är ledsna till att de har funderingar på vad som händer nu, säger Fredrik Karlsson, som arbetar som styckare på Scan.

Han tycker att det är konstigt med de dubbla budskapen som kommer från Scan.

– I ena änden satsas det på hamburgertillverkningen, som flyttas till Skara. I andra änden gör de nerdragningar.

Fick inte veta något
Skaras moderata kommunalråd Charlotte Nordström är också överraskad över beskedet.

– Vi har tidigare fått information om att det har gått bra för Scan. Den här nerdragningen har vi inte haft en aning om i förväg och inte fått någon möjlighet att påverka, som vi hade i samband med Kronfågels flytt från Skara.

– Det här är ett slag mot arbetsmarknaden, inte bara i Skara utan i regionen, och mina tankar går till de anställda och deras familjer, säger Charlotte Nordström.

Rune Lundén arbetar som inspektör åt Livsmedelsverket på anläggningen och var en av dem som passerade entrén till Scan tidigt i morse.

– Det är chockartat och overkligt, men kanske inte oväntat, eftersom Scan har tappat leverantörer till de privata slakterierna, säger Rune Lundén.

Fruktar långa transporter
Monica Didriksson, ordförande i LRF i Skaraborg, är inne på samma tankegångar.

– Det är väntat, eftersom Scan har tappat förtroende och varit en anonym avsändare när konsumenterna vill ha lokalt producerad mat. Samtidigt är det oväntat eftersom djurproduktionen i vårt område ökar och utvecklas.

Monica Didriksson ser svåra följder för slaktdjuren utan ett slakteri i Skara.

– Vi riskerar djurtransporter uppemot åtta timmar, och det är stick i stäv med vår syn på djurhantering.

Flytten beräknas vara klar våren 2010. Berörd personal kommer att i möjligaste mån erbjudas möjlighet till att flytta med, enligt ett pressmeddelande från Scan.

Skara blir huvudcentrum för tillverkning av färsprodukter och blir därmed norra Europas största färsfabrik.

Jens Prytz
jens.prytz@sr.se