Hova får ambulansen istället för Gullspång

Skaraborgs nordligaste ambulans ser ut att placeras i Hova, och inte i Gullspång som det fanns planer på. Orsaken är att ambulansstationen i Gullspång då inte behöver byggas om på grund av den dåliga arbetsmiljön.
Det är ambulanschefen Jan Eriksson, som arbetar med var ambulanserna i Skaraborg ska finnas i framtiden - i det här fallet senast i slutet av år 2004. Det är mer strategiskt riktigt att ha en ambulans i Hova vid E 20 än att ha den i Gullspång, längst norrut i Skaraborg, anser Jan Eriksson. Ambulansen i Hova kommer närmare såväl E 20 som Töreboda - en kommun som ser ut att förlora sin ambulans.