KYRKOVALET

"Fler bör bry sig om kyrkans pengar"

Kyrkovalet handlar om stora summor pengar. Därför borde fler vilja vara med och bestämma hur kyrkans pengar ska användas. Så resonerar en av politikerna inför kyrkovalet på söndag.

Vid kyrkovalet för fyra år sedan gick bara 12,5 procent av Svenska kyrkans medlemmar och röstade. Socialdemokraten Laila Neck från Tibro tycker att fler borde rösta.

– Man kan tycka att kyrkovalet inte är viktigt men kyrkan har så mycket pengar och egendomar att förvalta, så det borde vara i allas intresse att välja vem som ska förvalta ens egendomar.

"Alla är lika värda"
Vid kyrkovalet 2005 var Socialdemokraterna, Centerpartiet och POSK - de partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - som fick flest röster i Skara stift.

Men om det nu är viktigt att rösta, vad är det då som skiljer partierna åt? Vilken fråga anser de är viktigast att arbeta med?

– Oj, vad svårt. Vi värnar ju om alla människor, att alla är lika värdefulla, säger Laila Neck.

– Att man i ivern om att lägga i hop många församlingarna är försiktigt och tänker på de små församlingarna med gamla traditioner, säger Folke Hörstrand från POSK.

Barbro Ekesbo är kyrkopolitiker för Centerpartiet.

– Först och främst att göra Guds ord känt, det är vår huvudsakliga uppgift, säger hon.

Hur vill ni arbeta för att stoppa medlemsflykten från Svenska kyrkan?

– Jag tycker att det är viktigt att vi möter alla människor där de finns, att man känner att man är välkommen. Och sen att man fortsätter jobba med barn- och ungdomsverksamheten, det är det som är grunden, säger Laila Neck.

Folke Hörstrand menar att det är viktigt att berätta om vilken verksamhet som kyrkan har.

– Där har vi nog varit dåliga, menar Folke Hörstrand.

– Vi som arbetar inom kyrkan måste göra kyrkan mer känd, tillägger Barbro Ekesbo.

Överens om mycket
Både Laila Neck, Folke Hörstrand och Barbro Ekesbo är överens i många frågor. Homosexuella ska få vigas i kyrkan, det kan bli aktuellt att stänga vissa kyrkor, i alla fall i perioder, för att hålla kostnaderna nere. Och kyrkan måste satsa mer på att rekrytera unga.

Så om partierna tycker likadant, hur ska man då veta vilket man ska rösta på?

– Ja, det är ju lite dubbelt i det, kan jag hålla med om, säger Laila Neck.

– Min utgångspunkt är att det är ett personval, säger Folke Hörstrand.

– Personliga kontakter är viktiga. Man väljer personer man känner till, som man vet vilka åsikter de har, säger Barbro Ekesbo.

Stina Banck
stina.banck@sr.se