Fler vill skriva högskoleprovet

Omkring 47 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är en ökning med 47 procent jämfört med förra hösten. Anmälningar ökar också i Skaraborg.

På högskolan i Skövde har närmare 1 200 personer anmält sig för att göra högskoleprovet. Det är en ökning med 22 procent jämfört med i fjol.

Enligt Nils Olsson på Högskoleverket är det osäkra läget på arbetsmarknaden en orsak till att många vill göra provet. Dessutom är det stora årskullar som nu är mellan 18 och 20 år, och många av dem väljer att göra högskoleprovet.

Lördagen 24 oktober skrivs provet.