Ny uppfinning för korna

Just nu testas en ny uppfinning som ska ge kor möjlighet att binda sig själva i lagården.

Det rör sig om ett automatiskt system som utvecklats på Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).

Systemet bygger på att kon har en krok, som påminner om en karbinhake, i sitt halsband. När kon går in i sitt bås trycks kroken mot ett spänt rep och hakar fast automatiskt. Vips står kon fastbunden på sin plats. För att kon ska släppas lös igen krävs dock hjälp från en människa, som trycker på en knapp.

En av fördelarna med den nya uppfinningen är att djurskötaren slipper dels flera farliga arbetsmoment med klämrisk och dels en del obekväma arbetsställningar, skriver Lantbrukets Affärstidning ATL. Vad korna tycker om uppfinningen framgår inte av artikeln.