Omfattande strömavbrott i Skaraborg

Skaraborg har under förmiddagen och lunchen drabbats av ett par omfattande strömavbrott i Vara- och Skövdeområdet. Avbrotten har berott på, att det var fel i en transformatorstation, som får sin ström från Vattenfall.
Ett av strömavbrotten drabbade under ett par timmar vid lunchtid cirka 3 000 abonnenter hos Varabygdens Energi. Det var fel i transformatorstationen, där Varabygdens Energi får strömmen från Vattenfall. Även abonnenter hos Sjogerstad El väster om Skövde har under förmiddagen varit utan ström, men det felet är nu lagat.