Självständigt museum i Skara oroar personalen

Västergötlands museum i Skara kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt museum. Det blir alltså inget av med förslaget från Västra Götalandsregionen om att de skulle ta över driften av muséet och driva det tillsammans med tre andra muséer i regionen. Personalen är oroad för framtiden.
Tanken med att regionen skulle ta över driften av muséet var att på det sättet lösa Skaramuséets akuta ekonomiska problem. Men Västergötlands fornminnesförening, som är en av grundarna till muséet i Skara har hela tiden motsatt sig att regionen skulle blandas in i driften, och det blev alltså Fornminnesföreningen som slutligen fick bestämma. Personalen på muséet känner sig nu oroad inför framtiden. Fackrepresentanten Maria Vretemark säger till Skaratidningen SKLT att personalen far illa och nu hamnar i ett utanförskap.