Regionen utreder om tandkliniker ska läggas ner

Västra Götalandsregionen har flest folktandvårdskliniker i landet. Nu ska regionen utreda om några kliniker måste läggas ner av besparingsskäl.
En enkät som tidningen Landstingsvärlden har gjort visar, att minst 57 av landets omkring 800 tandkliniker ska läggas ner. Färre och större tandvårdskliniker ska ge lägre kostnader. Främst är det klinikerna på mindre orter som ska läggas ner, enligt tidningen. Motiven är att små kliniker är förhållandevis dyra i drift, och det är dyrt att utrusta dem med modern teknik. Det är också svårare att rekrytera tandläkare till dessa klinker.