Vägtullar ska ge utbyggnad av E 20 i Skaraborg

E 20 kan komma att byggas ut flera år tidigare än beräknat. Meningen är att utbyggnaden ska betalas med hjälp av vägtullar, som alla trafikanter på E 20 får betala. - Det handlar inte om några stora pengar för trafikanterna, säger Per Sundeqvist på Västsvenska Handelskammaren i Skaraborg som ligger bakom förslaget.
Utbyggnaden av E 20 genom Skaraborg har försenats kraftigt på grund av att Vägverket saknar pengar. Först efter år 2010 väntas en breddning av vägen bli av. Pengarna från vägtullarna ska användas till att betala ett statligt lån, som ska bekosta den snabbare utbyggnaden av E 20. Enligt förslaget blir det i första hand arbetspendlare och företagen i Skaraborg, som via vägavgifterna får bekosta vägens breddning - kanske till motorväg. Diskussioner förs med regeringen, om att få införa vägtullar på vägen. Om ett par veckor väntas en pressinformation, då ett beslut kan ha fattats om att införa vägtullar på E 20.