Nya besparingar hotar Swedish Meats

Ytterligare 500 personer kommer att tvingas lämna Swedish Meats de kommande åren. Besparingarna ska ske utöver dom nedskärningar som aviserades i förra veckan, då 400 tjänster pekades ut som övertaliga. Enligt företagets vd Peter Rasztar är det konkurrensen från Danmark och Tyskland som sätter på svenska slakterierna.
- Det är bara att inse att vi måste pressa kostnaderna. Annars kommer vi inte att finnas kvar alls om några år. Konsumenterna väljer det billigare köttet från utlandet, menar han. Alla anläggningar -även den i Skara - kommer att påverkas av besparingarna. Däremot är det inte aktuellt att lägga ned några ytterligare slakterier. I alla fall inte just nu. Samtidigt medger Peter Rasztar att det allra mest lönsamma för näringen vore om det fanns ett enda slakteri i södra Sverige. I så fall skulle det ske på bekostnad av flera anläggningar. - Men vi har inte råd att lägga ner mer slakterier just nu. Och tanken på ett "super-slakteri" i södra Sverige är svår att realisera, säger Rasztar.