Biogasprojekt för miljoner

Agroväst i Skara kommer att leda ett nytt internationellt miljonprojekt för satsningar på biogas.

Totalt 22 miljoner kronor från bland annat Västra Götalandsregionen, SLU och EU kommer att satsas på att undersöka möjligheterna för att odla grödor som kan bli biogas, på mark som inte används för livsmedel.

Den svenska biogasproduktionen motsvarar idag en och en halv terrawatt-timma, eller motsvarande 150.000 bilar, men Västra Götalandregionen vill att produktionen ökar till 20 terrawatt-timmar till 2020.

Svenskproducerad gas skulle kunna driva alla Sveriges motordrivna fordon, men idag finns bara cirka 18.000 gasdrivna fordon i Sverige.