Operationer flyttas från Falköping

Skaraborgs sjukhus vill flytta alla större operationer som utförs på Falköpings sjukhus till Kärnsjukhuset och Lidköpings sjukhus.

Alla enklare operationer ska utföras på Falköpings sjukhus, som då blir Skaraborgs dagkirugiska centrum.

Omorganisationen är en del av sparprogrammet på Skaraborgs sjukhus och kan bli verklighet hösten 2010.

Skaraborgs hälso- och sjukvårdsnämnder beslutar om frågan i december.