SKARABORG

Sjukhus kritiseras efter självmord

Skaraborgs sjukhus borde ha varit mer vaksamma. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att en patient tagit livet av sig.

Patienten hade en depression och hade sökt vård för det. Hösten 2008 hade patienten läkarkontakt efter att ha tagit en överdos av tabletter. Kort därefter tog patienten sitt liv.

Socialstyrelsen konstaterar att patienten hade en sådan sjukdomsbild att det fanns risk för självmord och att sjukhuset borde ha uppmärksammat det.

Dessutom finns det en brist på psykiatriker inom Skaraborgs sjukhus.

Socialstyrelsen kommer nu att fortsätta följa verksamheten inom psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus.