Falköping

Rehabcenter för sektavhoppare

Efter nyår så kan ett unikt rehabcenter för avhoppade sektmedlemmar öppna på Mösseberg i Falköping. Centret har redan fått förfrågningar om att ta emot patienter från USA.

Sekter behöver inte bara ha med religion att göra. Det är strukturen i organisationen som avgör om den är sekteristisk. 

– Med olika manipulativa metoder så fråntas man sin egen vilja, det är det som är mest kännetecknande för de här rörelserna. Sen medför ju det en hel del problem när man hoppar av och det är de problemen som vi tänker oss att vi ska ta hand om, säger Håkan Järvå som är psykolog och initiativtagare till centret. 

Skäms
Många avhoppare står väldigt ensamma men det är inte det enda skälet till varför det är svårt att be om hjälp: 

– Man har också fått lära sig att misstro samhället – och det är ju de som ska försöka hjälpa dem. Det blir en väldigt konflikt i det.

Håkan Järvå berättar om kommersiella sekter där personer luras att köpa produkter för att sedan sälja vidare till vänner och om terapeuter som inte släpper taget om sina patienter.

 Centret är enligt Håkan Järvå unikt i världen och man har redan fått förfrågningar från bland annat USA om att ta emot patienter. Anledningen till att det är så unikt är för att gruppen avhoppade sektmedlemmar sällan är en penningstark grupp och ingen har hittills riktigt velat föra deras talan även om det börjar förändras.

Att ha varit en del av en sekt kan också vara skamligt för den som hoppat av:

– När man lämnar en sådan här grupp så skäms man väldigt mycket och vill inte prata om det. Det är skambelagt och man lägger locket på. Därför har det inte belysts i den utsträckning som borde ha gjorts egentligen, säger Håkan Järvå.

Lisa Andersson
Lisa.andersson@sr.se