Mariestad

"Dagsböter kan vara rimligt"

Dagsböter, det menar åklagaren är en tänkbar påföljd för de tre kriminalvårdare från Mariestad som åtalats för tjänstefel när de lät en 23-årig man som hängt sig, hänga kvar i sin snara. Advokaterna är alla nästintill säkra på en friande dom.

Rättegången mot de tre kriminalvårdarna följdes med stort intresse av andra kriminalvårdare.
Ett femtontal i uniform fanns idag i rättssalen.

Advokaterna Anders Lysén, Thomas Berner, och Lars Schmidt sa alla samma sak, att de åtalade kriminalvårdarna inte gjort något fel, utan handlat så som de skulle göra.

Kriminalvårdarna har under rättegången fått se kollegor som försöker ställa andras agerande i dålig dager.

Chefen för häktet, Margareta Sandblom, vittnade. Hon visade sig lika dåligt insatt i säkerhetsrutinerna som de tre kriminalvårdarna. 
Men hon ansåg inte att hennes personal gjort fel, när de inte tog ner 23-åringen.

Trots det har nya rutiner, hjälpmedel, och utbildningar tillkommit i hög fart sedan incidenten.

Åhörarna fick också se en åklagare, Bo Lindgren, som avslutade sitt pläderande med att ange vad han tycker är ett rimligt straff - dagsböter.

Han inledde sitt slutpläderande med att tala om civilkurage.

Sten Lillieström
sten.lilliestrom@sr.se