LIDKÖPING

Vattenhotet måste diskuteras

Lidköpings kommun borde satsa mer pengar på att förbereda sig inför nästa översvämning. Detta eftersom Lidköping är den Vänerkommun som näst efter Karlstad ligger sämst till inför framtida översvämningar av Vänern. Något som alla klimatmodeller förutspår.

– Om det blir större översvämningar får vi problem med avloppsreningsverk och elförsörjningen. Sophämtningen också.

Det säger Frida Björcman som är säkerhetsstrateg i kommunen.

Vintern 2000/2001 översvämmades Lidköping kraftigt, och sannolikt är värre att vänta i framtiden. Lidköping får hjälp av SMHI, Statens Geotekniska institut och Länsstyrelsen med att försöka säkra staden inför framtiden. Viktig infrastruktur som vattenförsörjning, avlopp, fjärrvärme och elektricitet riskerar att slås ut nästa gång.

Det handlar om enorma investeringar som kommunen står inför, men planarkitekten Torsten Lundin vill helst inte se flytt av reningsverket och invallningar av staden som lösningen. Han ser hellre en samordnad insats av stat och kommun där en tunnel för ökad avtappning sprängs från Vänern till Västerhavet.

– Jag tycker det skulle vara den bästa lösningen för alla kommuner runt Vänern har samma problem. Det skulle vara den bästa lösningen.

nyheterna.skaraborg@sr.se