Hjo

Vårdcentraler tvistar om patienter

Uppdaterad 14:03
Personalen på primärvårdens vårdcentral i Hjo är starkt kritiska till hur vårdvalet genomfördes. Mängder av patienter har automatiskt listats hos den privata vårdcentralen.

Hela personalstyrkan på Hjo Vårdcentral är drabbade av att man inte får ekonomin att gå runt med den listning som nu gäller och man riskerar att behöva att göra sig av med ytterligare personal, om inte Hjoborna som vill höra till primärvården aktivt listar om sig just dit.

– Landstingets utredning gör att vi kan se hus som hör till vår konkurrent, för att det inte finns någon bilväg därifrån hit, säger chefen på vårdcentralen, Anna Nordenfeldt.

Nyinflyttade blir per automatik listade hos den privata konkurrenten enligt närhetsprincipen. Detsamma gäller nyfödda oavsett om resten av familjen är listade hos primärvården.

– Vi får dra ner på våra resurser, och när folk som anser att de listats fel kommer hit igen, så blir det så fel, säger Anna Nordenfeldt.

Hans Johansson är projektledare för vårdvalsmodellen i Västra Götalands regionen och han ser inte att det skulle vara något problem just i Hjo.

– Det är den vårdcentral närmast patienten som vi har lagt som förslag i det här, säger han.

Att Hjoborna inte har gjort något medvetet val tror inte Hans Johansson.

– Man ska inte underskatta medborgarna, de flesta gör ett medvetet val och tittar i handlingar som kommer.

Han ser inte heller att det skulle vara problematiskt ur konkurrenssynpunkt att fler vårdtagare enligt närhetsprincipen hamnar på en konkurrerande vårdcentral.

– Hela reformen bygger ju på att invånarna väljer den vårdcentral de vill tillhöra.

Lisa Andersson
lisa.andersson@sr.se