Fyra vägar att välja mellan

Stäng och sälj, förvandla till strövområde, eller satsa stort. Nu finns en rad förslag om vad som ska hända med Medeltidens värld i Götene.

Vad Götene kommun än gör med Medeltidens värld så kommer turistanläggningen att bli en dyr affär för kommunen. Det står klart efter att fyra olika förslag nu har tagits fram.

Det mest drastiska av förslagen är att stänga Medeltidens värld och sälja byggnaderna. Då stannar kommunens kostnader vid 41,8 miljoner räknat på en femårsperiod, och det är ett antal miljoner till jämfört med vad anläggningen redan kostat.

Full satsning
Det dyraste förslaget är att kommunen driver Medeltidens värld vidare i full skala och fortsätter bygga ut - men med inriktning att sälja anläggningen inom fem år. Det skulle kosta kommunen ytterligare minst 25 miljoner kronor, men också ge en intäkt vid försäljning. Det konsultföretag som kommunen anlitat tycker att Götene ska satsa på det alternativet.

Ett tredje förslag är att kommunen hittar en arrendator snarast, men det skulle bli nästan lika dyrt som att fortsätta driva det i egen regi.

Strövområde
Det fjärde och kanske mest oväntade förslaget innebär att behålla Medeltidens värld, men bara som ett öppet område, utan några aktiviteter Det skulle dock ge kommunen ett mycket dyrt strövområde, konstarerar den politiska grupp som har jobbat med förslagen.

Den 10 december ska förslagen diskuteras och ett av dem ska väljas av Götene kommunfullmäktige.

nyheterna.skaraborg@sr.se