Skaraborg

100 jobb i fara på vårdcentraler

Det fria vårdvalet har gjort ett hundratal anställda på de offentliga vårdcentralerna övertaliga. Under nästa år kommer regionen att skjuta till pengar så att de anställda kan jobba kvar i en resurspool, men framtiden är osäker.

I Skaraborgs Allehanda säger primärvårdens ordförande i Skaraborg, Karl-Olof Fernow, att det på vissa håll kan bli kraftiga neddragningar, på grund av att många patienter tappats.

Skaraborgs Läns Tidning, SkLT, skriver att representanter för Vårdförbundet nu jobbar heltid med att stötta dem som fått beskedet är de är övertaliga.