FALKÖPING

JO vill kolla Falköpings-sekretess

Justitieombudsmannen JO ska granska hur Falköpings kommun hanterar inkomna handlingar. Det rör sig om två olika fall som anmälts av en privatperson.

I ett av de aktuella fallen handlar det om ett e-postmeddelande från Valmyndigheten. Det andra rör tekniska nämndens hantering av en rapport från Anticimex om Ållebergsgymnasiet.

JO vill bland annat veta hur Falköpings tekniska nämnd hanterar registrering och när en handling blir sekretessbelagd.