Pengar till sömnforskare

Sömnforskaren och överläkaren Yüksel Peker vid Skaraborgs sjukhus får 200 000 kronor i forskningsstöd av Hjärt-Lungfonden. Han får pengarna för att kunna studera sambandet mellan andningsuppehåll i sömnen - så kallad sömnapné - och kranskärlssjukdom.

Forskningen går bland annat ut på att ta reda på om andningsuppehåll i sömnen kan vara en förklaring till återfall hos patienter som har gått igenom ballongvidgning eller by pass-kirurgi och om behandling med andningsmask skulle kunna förbättra prognosen för patienterna.

- Att få bidrag från Hjärt-Lungfonden är en kvalitetsstämpel, och det känns väldigt uppmuntrande, säger Yüksel Peker.

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 153 miljoner kronor till forskare över hela landet.