Saab

Spyker ensam Saabspekulant

Holländska Spyker är den enda kvarvarande spekulanten på Saab.

Det förklarade General Motors ordförande på tisdagen.
Han tror också att det är möjligt att genomföra försäljningen av Saab till Spyker före den tidsgräns vid månadsskiftet december-januari som GM har satt upp.