Skövde

Mycket ovanligt att nyfödda överges

Det är väldigt ovanligt att en nybliven mamma överger sitt nyfödda barn på BB, som en kvinna gjorde på KSS nyligen. Det uppger Sonja Kvint, chef för kvinnosjukvården på Skaraborgs sjukhus.

Det var innan jul som en berusad kvinna kom in till förlossningen på KSS. Ett dygn senare födde hon en dotter. Men istället för att ta hand om barnet, lämnade hon det till personalen och skrev ut sig själv från sjukhuset.

Det inträffade är mycket ovanligt.

– Det är ytterligt ovanligt, knappt förekommande att ett barn blir övergivet utav sina föräldrar på sjukhuset, säger Sonja Kvint.

Sonja Kvint kan inte uttala sig om just den här händelsen, men hon berättar att om ett barn överges på Kärnsjukhuset försöker man ta reda på varför det blev som det blev. Ärendet lämnas över till sociala myndigheter som får hitta en lösning åt barnet.

Tidigare signaler om problem
Ofta finns det redan under graviditeten signaler om att allt inte står rätt till i en familj.

– Det kan vara missbruk, det kan vara psykisk sjukdom.  Då har man kanske företagit åtgärder redan innan barnet blir fött och bestämt vad som ska hända och vilka stödinsatser man ska sätta in.

Om ett barn skulle överges på KSS försöker man utreda varför det blev som det blev.

Trots att det är mycket ovanligt att barn lämnas är det möjligt för mammor att skriva ut sig själva, utan barnet.

– Vi kan ju inte tvångsvårda vuxna människor. Vi kan inte tvinga någon att vara kvar.

Amalia Djurberg
amalia.djurberg@sr.se