SKÖVDE

Ny metod ska underlätta för lungsjuka

Kärnsjukhuset i Skövde har varit med och utvecklat en ny undersökningsmetod för att tidigt kunna upptäcka sjukdomar, så som kol eller astma, i de minsta luftrören i lungorna.

Flera stora sjukhus i Sverige och världen står nu i kö för att få använda metoden för att testa barns och vuxnas lungor.

Per Gustafsson är överläkare på Barn- och ungdomsmottagningen på KSS, och har utvecklat den revolutionerande metoden.

– Det innebär att vi kan skräddarsy behandlingen. Har man en sjukdom som drabbar de små luftrören, så som astma eller KOL, så kan vi sätta in en behandling som riktar sig mot just de små luftrören.

"Det underlättar för barnen"
I måndags eftermiddag genomgick den första patienten på KSS, en 17-årig kvinna, den nya undersökningsmetoden. Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm ska nu testa det hela.

 --  Det är många barn som många gånger får gå igenom undersökningen av sina luftrör. Om den nya behandlingen fungerar så bra som vi tror kan det underlätta för barnen. Metoden är inte lika jobbig, berättar Emilia Wiklund som är forskningsassistent på Kärnsjukhuset i Skövde.

Läkare från hela världen vallfärdar
Läkare från bland annat Schweiz och England är på väg till KSS för lära sig om metoden. Barnläkaren Paul Robinson från Australien besöker redan sjukhuset och han säger att metoden är spännande eftersom den kan upptäcka saker om lungornas hälsa som tidigare tester inte kunde visa.

– Detta är en spännande metod.

Mäter lungvolymen precist
Metoden kallas kväveutsköljning med syrgas och avslöjar sjukdomar i de minsta luftrören i lungorna. Den mäter lungvolymen på ett mycket precist sätt. Metoden har funnits länge men med nya tekniska lösningar har tillförlitligheten utvecklats av läkare på KSS tillsammans med läkare i Göteborg och Australien.

Kjell Claeson
kjell.claeson@sr.se