Skaraborg

Fortsatt stängda skolor

Runt 20 skolor och förskolor i Skövde kommun är idag stängda, men en del av skolorna och barnomsorgen håller igång verksamheten genom att barn och personal flyttas till andra provisoriska lokaler.

Anledningen är att kommunen inte tycker att det är säkert för barnen att vara i lokalerna, eftersom de stora snömassorna gör att det finns risk att taken ska rasa in.

Det är i första hand lokaler som är byggda under 60- och 70-talet som är stängda, eftersom det då var andra regler för hur mycket taken skulle klara av. Flera gymnastiksalar håller också stängt.

I första hand skottar nu kommunen av taken på äldreboende, sedan förskolor, skolor och gymnasiebyggnader.

I Lidköping hålls idag en handfull skolor stängda, men även där flyttas en del verksamhet till tillfälliga lokaler.

I Mariestads kommun öppnar Mariaskolan åter under onsdagen medan Lövhagens skola fortfarande håller stängt.