Lidköping

Förskola granskas efter anmälan

Skolinspektionen granskar Wennerbergs förskola i Lidköpings kommun efter att föräldrar med barn på skolan gjort en anmälan mot skolan.

Föräldrarna menar att barnet inte fått tillräckligt stöd. Skolinspektionen kräver nu att skolan svarar på ett antal frågor om vad man gjort för att stötta eleven.

Förskolan ska ha svarat senast den 1 mars.