Patient fick luft i blodet

Skaraborgs Sjukhus gör en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen efter att en patient på Kärnsjukhuset i Skövde drabbats av krampanfall efter att ha fått luft i blodet.

Patienten behandlades med näringsdropp när en koppling mellan droppslang och nål plötsligt lossnade och luft strömmade in i blodkärlet.

Det orsakade hjärtpåverkan och ett krampanfall hos patienten, som behövde intensivvård.

Patienten blev helt återställd efter incidenten, men händelsen ska nu utredas.