FALKÖPING

"Föräldrakooperativ gynnar närheten"

Ett av de äldsta föräldrakooperativen i Skaraborg fyller 20 år i dagarna.

Det handlar om förskolan Fölungen i Falköping. Kent Kyrk var en av de föräldrar som startade verksamheten en gång i tiden och han besöker fortfarande förskolan.

– Vi var amatörer men egna företagare som startade förskolan och det tror jag var till god hjälp, säger Kent Kyrk.

Dubbelt så många barn
Djur och natur spelar en stor roll för verksamhetens pedagogik och har gjort så sedan starten för 20 år sedan. Det var när ett handikappsanpassat hus blev ledigt i området där Kent Kyrk och de tre andra familjerna bodde som idén om ett föräldrakooperativ tog fart, det första i Falköpings tätort.

Dubbla antalet barn
Vid starten fanns 15 barn i verksamheten som nu växt till det dubbla. Även lokalerna är bytta, numera huserar Fölungen i ett hus som tidigare tillhörde Falköpings sjukhus. Kerstin Lind har jobbat på förskolan sedan starten och hon hoppas på att det koooperativa får leva kvar trots att det tar mycket av föräldrarnas tid.

– Det här är ett härligt sätt att jobba på. Det är en bra närhet till försäldrarna. Det tror jag är bra i dagens samhälle, säger Kerstin Lind.

Lisa Andersson
lisa.andersson@sr.se