Ökning av våldet mot kvinnor

Brottsstatistiken för 2003 visar att våldet mot kvinnor ökar. Antalet anmälningar om kvinnomisshandel ökade med 14 procent under förra året. Även våldtäkter ökade avsevärt enligt samma mätning.
Brottstatistiken för 2003 är dyster läsning när det gäller våld mot kvinnor. Över 400 anmälningar om kvinnomisshandel gjordes i Skaraborg i fjol, och det motsvarar en ökning på 14 procent. Ökningen kan dels bero på en reell ökning av misshandelsfallen, men kan också delvis förklaras av att fler kvinnor idag vågar anmäla när nån slår dom. Frågan är då hur den ökande trenden ska brytas. Företrädare för kvinnojourerna har tidigare sagt att debatten om kvinnomisshandel måste föras på ett bredare plan. I dag är det i hög usträckning politiker och poliser som pratar om åtgärder, men frågan måste alltså ned på det personliga planet. Annars kan man inte åstadkomma nån förbättring. Polisstatistiken visar också på en markant ökning av antalet våldtäktsfall. I fjol anmäldes 54 våldtäkter i Skaraborg. Det är en ökning med 45 procent, och är åxå en signal om att miljön för kvinnor blivit hårdare.