Länsstyrelsen massutbildar om hederskulturen

Länsstyrelsen i Västra Götaland ska utbilda över 800 personer inom regionens skolor och socialtjänst om hur den så kallade hederskulturen bland invandrare fungerar. De ska få lära sig att bemöta och hjälpa unga flickor, som förtrycks av familjemedlemmar och släktingar.
Den stora utbildningssatsningen ska ge personalen en mer handlingsinriktad metod att använda i arbetslivet. Trycket på att få gå kursen har varit hårt, och senare kommer även personal inom polis och sjukvård att få utbildningen. Den startar i Göteborg i morgon, och den 21 januari hålls den i Lundsbrunn för personal inom kommunerna i Skaraborg.