Plåtslagare i Skaraborg tvekar om snöröjning

Det blir Högsta domstolen (HD) som ska avgöra vem som bär ansvaret för att en 14-årig pojke dog efter att han träffats av en istapp i huvudet. En rundringning som Sveriges Radio Skaraborg gjort visar, att inget av de 15 plåtslagerierna på de större orterna i Skaraborg kan tänka sig att ingå ett avtal om snöskottning beroende på det oklara ansvaret som nu finns.
Den plåtslagerichef som dömts för vållande till annans död efter att en fallande istapp dödat 14-åringen för två år sedan, har överklagat domen till Högsta domstolen (HD). Osäkerheten kring ansvarsfrågan gör att plåtslagarna har dragit öronen åt sig. - Det är många plåtslagare som blivit rädda för att gå ut och göra såna här jobb, säger plåtslagaren Jan Erik Sjöholm i Lidköping, och revisor i Plåtslageriernas Riksförbund. Målet i HD gäller ansvaret för snöskottningen på tak: är det fastighetsägaren eller plåtslageriet på uppdrag av fastighetsägaren som ska sköta skottningen? - Fastighetsägaren har huvudansvaret för vad som händer på sin fastighet. Det ska inte gå att skriva bort ett sånt ansvar, säger Jan Erik Sjöholm. Både tingsrätten och hovrätten fann att det var plåtslageriet, som bar ansvaret för 14-åringens död. Ägaren dömdes för vållande till annans död.