Felbehandlingar kostar regionen allt mer

Kostnaderna för patienter som felbehandlats eller skadats i vården har nästan fördubblats i Västra Götaland sedan 1999. - Mer och mer komplicerade åkommor och ingrepp gör att riskerna ökar, säger ekonomichef Hans Bertil Fransson på regionens hälso- och sjukvårdskansli i Skövde.
Förra året kostade patientskadorna drygt 600 miljoner kronor för regionen. I år kommer bara försäkringspremierna att gå på nästan 70 miljoner. - Det är fler patienter som har rätt till ersättning och ersättningsbeloppen ökar, säger Hans Bertil Fransson. Inom sjukvården pågår nu olika typer av projekt för att kvalitetssäkra vården, och sänka kostnaderna för felbehandlingar.