Tusentals gamla drabbade av fallskador

Drygt 4 300 personer över 80 år i Västra Götaland fick vårdas på sjukhus under förra året på grund av att de ramlat och slagit sig.
Fallskadorna bland de äldre ökade med två procent i fjol. Årligen dör fler äldre människor i så kallade fallolyckor än i trafikolyckor, när det gäller olycksstatistiken för hela landet.