Misslyckat försök minska skadegörelse i Götene

Götenes försök att minska ungdomars skadegörelse i kommunen genom att införa en så kallad "skadegörelsepott" har misslyckats. Det blev ingen minskning av klotter och annan skadegörelse.
På initiativ av Brottsförebyggande rådet (Brå) avsatte kommunen förra året 150 000 kronor till ett projekt, där syftet var att minska på klotter och skadegörelse. Kostnaderna för reparationer och klottersanering skulle tas ur denna "skadegörelsepott", och de pengar som blev över skulle komma ungdomarna själva till del. Men all skadegörelse förra året kostade drygt 250 000 kronor, och det är 100 000 mer än vad som avsattes till potten. Det blir alltså inga pengar över till någon ungdomssatsning. Det skriver Nya Lidköpingstidningen (NLT).