Sotarmästare varnar för fler sotbränder

Från och med årsskiftet så kan privatpersoner få tillåtelse att sota sina skorstenar själva, men ännu har inga dispenser getts i Skaraborg beroende på ingen vet vilka krav som ska ställas på egen sotning. - Sannolikt kommer vi att få fler bränder, säger skorstensfejarmästare Örjan Lundström i Skövde och Karlsborg.
Slopat sotningsmonopol väntas leda till att bränderna blir fler och att många sotare förlorar sina jobb. Inga husägare har ännu fått dispens att sota själv. Orsaken är att Räddningsverket ännu inte fått klart med vilka krav, som ska ställas på den som vill sota på egen hand och slippa boka en sotare. För närvarande finns tio sotare i Skövde och Karlsborg och inom några år antalet troligen nere i sju. Det beror på att folk kommer att börja sota själva och att köksfläktar inte längre omfattas av lagen. Men trots att sotare kommer att förlora jobbet och risken för bränder ökar, så är Örjan Lundström positiv till lagändringen - men dispenserna får inte ges för lättvindigt. - Kommunerna måste se över sina rutiner och sin kontroll på vilka som får dispenser.